E-kartoteka

Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachodnia
Zarząd i Administracja

ul. gen. Andersa 58
44-121 Gliwice
tel. (32) 238 39 23
fax. (32) 230 57 67

We wszystkich bieżących sprawach można kontaktować się przez e-mail kontakt@smzachodnia.pl


Rada Nadzorcza e-mail radanadzorcza@smzachodnia.pl

Spółdzielnia czynna:
» poniedziałek - piątek: 7.00-15.00
» wtorek: 9.00-17.00


Godziny przyjmowania stron obowiązujące od 01.03.2011 roku:

Zarząd:
» środa, piątek: 8.00-10.00
» wtorek: 15.00-16.00

Administracja oraz Dział Techniczny:
» poniedziałek - piątek: 8.00-10.00, 13.00-14.00
» wtorek: 9.00-10.00, 15.00-16.00

Sekcja Czynszów oraz Dział Członkowsko-Mieszkaniowy:
» poniedziałek - piątek: 9.00-12.00
» wtorek: 13.00-17.00

Jednak w przypadku spraw pilnych Administracja Spółdzielni przyjmuje w godzinach otwarcia, a w pozostałym czasie obowiązują numery awaryjne znajdujące się na stronie tytułowej.