E-kartoteka

Wiadomosci

NAGRODA AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ – 2021

Pani Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w Gliwicach Ewa Czyż otrzymała 19 listopada 2021 r. na XXIII Gali Budownictwa organizowanej przez Śląską Izbę Budownictwa nagrodę Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej. Nagroda została przyznana za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie działalnością kierowanej Spółdzielni oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.
NAGRODA POLSKIEJ IZBY EKOLOGII - 2019

Nasza spółdzielnia otrzymała w tym roku wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polską Izbę Ekologii w kategorii „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”. Nagrodę otrzymaliśmy za wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych. Dotychczas ociepliliśmy 19 budynków z posiadanych 22 budynków. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy wzrost efektywności energetycznej budynków, co bezpośrednio przełożyło się na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia.
NAGRODA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA - 2019

Śląska Izba Budownictwa wyróżniła w lipcu 2019 r. naszą spółdzielnię dyplomem uznania i nagrodą Ambasadora Nowoczesnych Technologii za stosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań oraz wspieranie polskiej myśli technicznej.
NAGRODA MIESIĘCZNIKA ADMINISTRATOR - 2017

Miło nam poinformować, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" został uhonorowany nagrodą miesięcznika ADMINISTRATOR "Lider spółdzielczości mieszkaniowej 2017"
ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA ľ 2016

Bardzo nam miło poinformować, że uchwałą Kapituły Konkursu "Śląskie Budowanie" z dnia 25 października 2016 r., organizowanego przez Śląską Izbę Budownictwa, naszej spółdzielni została przyznana "ŚLąSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA ľ 2016". Wręczenie nagrody odbyło się 25 listopada 2016 r. podczas Gali Budownictwa w Teatrze Miejskim w Gliwicach.
Cieszymy się, że nasza spółdzielnia została zauważona i doceniona przez grono wybitnych w dziedzinie budownictwa fachowców. Nagrodę otrzymaliśmy w uznaniu profesjonalnego zarządzania nieruchomościami, kompleksowego przeprowadzania remontów i modernizacji oraz aktywnego pozyskiwania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Nagroda Dziennika Gazety Prawnej

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza spółdzielnia zdobyła tytuł DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013. Nagrodę przyznało nam Kolegium Strefy Gospodarki z Dziennika Gazety Prawnej. Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy za upowszechnianie, propagowanie właściwych wzorców, za strategię funkcjonowania spółdzielni oraz sprawne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.
Usuwanie acekolu z elewacji budynków osiedla

Jeszcze niedawno trwała dyskusja czy przystąpić do ocieplania budynków, czy może jeszcze poczekać i zbierać pieniądze na wymianę ocieplenia. Pojawiały się głosy, że stan acekolu nie jest jeszcze taki zły. Tymczasem dzisiaj mamy już ocieplonych wiele budynków. Rozpoczęliśmy od budynków przy ul. Czwartaków o numerach 2-4 oraz 6-10. W roku 2012 wymieniliśmy ocieplenie budynku czteroklatkowego przy ul. Gwardii Ludowej 6-12. W 2013 roku przeprowadziliśmy termomodernizację pozostałych dwóch budynków przy ulicy Gwardii Ludowej. W 2014 roku została wymieniona elewacja przy ul. Armii Ludowej 2-4 i 6-8, a w roku 2015 elewacja przy ul. Armii Ludowej 1-3 i 5-7-9-11. Prace termomodernizacyjne były kontynuowane w 2016 roku - ociepliliśmy budynki przy ul. Armii Ludowej 13-15 oraz przy ul. Kozielskiej 101-103-105 i 107-109-111. W 2017 roku ociepliliśmy budynki przy ul. Kozielskiej 91-93 i 95-97-99. Prace remontowe polegają na usunięciu acekolu, wzmocnieniu (kotwieniu) ścian, przyklejeniu warstwy ocieplenia i nałożeniu nowego tynku strukturalnego. Zakładana jest również nowa instalacja odgromowa, która jest prowadzona pod warstwą ocieplenia. Na balkonach usuwane są pręty łączące poszczególne balkony w pionie.
W 2018 roku ociepliliśmy budynki przy ul. Kozielskiej 83-85-87-89, 79-81 i 75-77. W 2019 roku ociepliliśmy budynki przy ul. Kozielskiej 63, 65-67-69.

Zdjęcia budynków z odnowioną elewacją pokazują, jak bardzo estetyka osiedla zyskuje dzięki tej inwestycji.
Nagroda Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Miło nam poinformować, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zachodnia" została uhonorowana przez Kapitułę konkursu organizowanego przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach statuetką ZŁOTY LAUR 2012 oraz okolicznościowym dyplomem.

Nagroda została przyznana naszej spółdzielni jednogłośnie, za szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, ochronę środowiska oraz działania energooszczędne.
Spółdzielnia uhonorowana medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 października 2010 roku Spółdzielnia została uhonorowana medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym i profesjonalne zarządzanie zasobami Spółdzielni oraz jako Zarządca nieruchomości za prawidłowo prowadzoną politykę gospodarczo - ekonomiczną.
Za Kapitułę
Prezes KBiN Michał Staszewski

Poniżej przedstawiamy fotografię medalu oraz dyplomu.