E-kartoteka

Ogłoszenia i przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia”, w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 58

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku usługowym przy ul. Czwartaków 18 w Gliwicach.

Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w sekretariacie SM „Zachodnia” w godzinach pracy Spółdzielni, po wpłaceniu 500,00 zł + 23% na konto: Pekao SA nr 94 1240 2991 1111 0000 2793 9167. Wysokość wadium, terminy wykonania, kryteria oceny ofert zawarte są w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 października 2023 roku o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2023 roku o godz. 10:30 w Gliwicach przy ul. Gen. Andersa 58.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2023

W dniach 19-22 czerwca 2023 r. odbyło się, podzielone na 4 części Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. W zakładce INFORMATOR znajduje się wydanie nr 65 Informatora, zawierające artykuł na temat WZ oraz wszystkie podjęte uchwały. Teksty podjętych uchwał znajdują się również w zakładce DOKUMENTY.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia”, w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 58

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2023 roku remontu budynku użytkowego przy ul. Emilii Plater 18 – Klub Osiedlowy „Chatka” – w którego skład wchodzi:

1. Docieplenie ścian met. lekko-mokrą,
2. Remont dachu z dociepleniem styropapą,
3. Wymiana naświetli dachowych,
4. Remont attyki,
5. Remont elementów odprowadzenia wód deszczowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie SM „Zachodnia” w godzinach pracy Spółdzielni, po wpłaceniu 500,00 zł + 23% na konto:
Pekao SA nr 94 1240 2991 1111 0000 2793 9167.
Wysokość wadium, terminy wykonania, kryteria oceny ofert zawarte są w SIWZ. Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 10:30 w Gliwicach przy ul. Gen. Andersa 58.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia”, w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 58

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2023 roku niżej wymienionych prac:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na 12-to kondygnacyjnych budynkach mieszkalnych na osiedlu Wojska Polskiego w Gliwicach:
1. przy ul. Czwartaków 2-4 o mocy 19,58 kWp,
2. przy ul. Ordona 13-15 o mocy 19,58 kWp,
3. przy ul. Kozielskiej 63 o mocy 12,02 kWp,
4. przy ul. Kozielskiej 101 o mocy 12,02 kWp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie SM „Zachodnia” w godzinach pracy Spółdzielni, po wpłaceniu 500,00 zł + 23% na konto: Pekao SA nr 94 1240 2991 1111 0000 2793 9167.
Wysokość wadium, terminy wykonania, kryteria oceny ofert zawarte są w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 10:30 w Gliwicach przy ul. Gen. Andersa 58.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Ukraińsko Polska Spółdzielnia Pracy

Pierwsza w Polsce Ukraińsko-Polska Sółdzielnia Pracy Kooperatywa Razem została powołana przez uchodźców z Ukrainy i dla uchodźców z Ukrainy po to, by stworzyli dla siebie jak największą liczbę miejsc pracy.

Szczególy w niniejszym pliku
Pobierz plik
Bezpłatne oddawanie zużytych opon

Informujemy o możliwości bezpłatnego oddawania zużytych opno w punkcie PSZOK. https://pzogliwice.pl/mieszkancy/pszok/

Informacja - zużyte opony
Pobierz plik
Bezpłatne zajęcia piłki nożnej

Informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach piłki nożnej. Szczegóły podane są poniżej.

Informacja o zajęciach
Pobierz plik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników przetargów na wykonanie prac.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz plik
W dniu 31.07.2018 r. powołano w naszej spółdzielni Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pana Tomasza Czoka. Adres mailowy do kontaktu z inspektorem: iod@intall.pl.Napiszmy do Rady

Podstawowym obowiązkiem członków Rady Nadzorczej naszej spółdzielni jest utrzymywanie stałej więzi z członkami spółdzielni. Wynika to z zapisów regulaminu rady. W tym celu od wielu lat w każdy wtorek od godziny 16 do 17 pełnione są dyżury w siedzibie spółdzielni. Mieszkańcy mogą porozmawiać, zapytać, zgłosić swoje postulaty, skargi lub wnioski. Co tydzień czekamy, ale rzadko ktoť z mieszkańców nas odwiedza. W czasie mojej pracy w radzie więcej tego typu rozmów odbyłem na ulicach osiedla lub w klatkach schodowych niż podczas dyżurów. Być może w dzisiejszych czasach trudno jest wygospodarować pół godziny w tej wczesno popołudniowej porze dnia?
Kierując się chęcią ułatwienia kontaktu z Radą Nadzorczą poprosiliťmy Zarząd SMZ o utworzenie konta poczty elektronicznej. Nasz adres mailowy to:

      radanadzorcza@smzachodnia.pl

Mamy nadzieję, że ta nowa forma ułatwi i przyspieszy bezpoťredni kontakt mieszkańców z Radą Nadzorczą. Zachęcamy do pisania do nas.Dzielnicowy bliżej nas

Informujemy, że naszym dzielnicowym jest asp. sztab. Wojciech Mokrzycki, tel. 727 032 369

e-mail. wojciech.mokrzycki@gliwice.ka.policja.gov.plInformacja o segregacji odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach informuje o skorygowanym przez Radę Nadzorczą planie remontów na terenie osiedla w roku 2015.

Skorygowany plan remontów na 2015 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2016.

Plan remontów na 2016 rok
Pobierz plik
Korekta planu remontów na 2016 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2017.

Plan remontów na 2017 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2018.

Plan remontów na 2018 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2019.

Plan remontów na 2019 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2020.

Plan remontów na 2020 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2021.

Plan remontów na 2021 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2022.

Plan remontów na 2022 rok
Pobierz plik


Informujemy, że w zasobach SM Zachodnia jest trzech operatorów sieci kablowych:

Pirxnet - infolinia: 32 338 23 90
UPC - ogólnopolskie biuro sprzedaży 801 94 95 00 z tel. stacjonarnego, 324 949 500 z tel. komórkowego
Vectra - infolinia sprzedażowa 601 601 601Aby przeglądać pliki w formacie PDF należy pobrać program